Stress beleving | B-Mind

Stress beleving

StessWaarom doen mensen wat ze doen? Of beter: Waardoor doen mensen wat ze doen?

Stress beleving:
Mentaal:
1 Externe factoren, bepaald door de ‘buitenwereld’. Omgevingsfactoren die de menselijke beleving en het gedrag beïnvloeden.
Invloeden op het werk, familie omstandigheden etc. Andere externe factoren kunnen bv tijd en geld zijn (deadlines, werklast, je hypotheek, etc.).

2 Interne factoren: hoe ga jij persoonlijk om met (objectieve) druk? Belangrijk hierbij is: doe ik wel de dingen waar ik goed in ben of die ik leuk vind? Het onbewuste speelt hier ook een duidelijke rol (zelfs groter dan het bewuste). Het is jouw interpretatie van de situatie (beschikbaarheid van cognitieve controle):
– Negatief: focussen op bv ‘het is niet eerlijk’ of ‘hoe vreselijk erg’. Het betreft ‘Waarom’ vragen. ‘Waarom lukt het niet’, ‘Waarom ik’, etc. Deze zijn niet bekrachtigend of oplossingsgericht
– Positief: de constructieve manier is door te focussen op ‘Hoe’ en ‘Wat’. ‘Hoe kan ik terwijl ik reëel naar de situatie blijf kijken, focussen op het creëeren van een oplossing?’

Fysiek:
Overvoerd door triggers en zintuigelijke info. We nemen per seconden 45 bits (kort zinnetje) bewust waar en onbewust is dit een factor 22.000 meer! Per seconde nemen we meer dan een miljoen bits onbewust waar. Gevoed door zintuigen (voelen, zien, horen, proeven, ruiken)

Stress reductie:
– Batterij-inhoud (als metafoor voor het welbevinden) is onder de 60%.. wat resulteert in een minder vermogen tot relativering of opvangen van stress. Hieruit volgt ook vaak een slechte balans. Bij blijvende druk zal de batterij uitspringen of grillige patronen ten gevolg hebben (mentale of fysieken klachten).
– Hoe houden we de batterij-inhoud op minimaal 80%? Belangrijk is hier dat we ons bewust zijn van de externe factoren. Sta ik bijvoorbeeld in mijn kracht? Doe ik dingen die ik leuk vind? Preventie is belangrijker dan bestrijding. Bestrijding volgt dan als de oorzaak is weggenomen. Wat zijn oa goede vormen van preventie (en bestrijding)?
+ Stress reductie training 😉
+ Mindfulness
+ Meditatie
+ Voldoende beweging

Scroll naar boven

download*

Dé magische tips om je middenrif los te maken

Loes Knaapen: ongekend dat je dit GRATIS weggeeft!

*Als dank ontvang je maandelijks mijn nieuwsbrief.

energie en balans door een gezonde ademhaling
Mis mijn nieuwsbrief niet